O klubu

 

Bioklub Arnika vznikl jako sdružení spotřebitelů se zájmem o produkty ekologického země-
dělství. Dalším důvodem bylo to, že v mikroreginu Bechyňsko není možné tyto produkty
bežně a pravidelně nakupovat.
Klubový sortiment je sezónní, v průběhu roku náš klub nabízí:
• zeleninu a bylinky
• ovoce
• kozí sýry a mléko
• kravské sýry a mléko
• med, mák, vejce (slepička, křepelka)
Činnost našeho bioklubu není pouze v uspokojování poptávky po biopotravinách. Svými
nákupy podporujeme ekozemědělce. Náš bioklub je neziskový a biopotraviny odebíráme
přímo od zemědělců. Šetří se tím náklady na distribuci přes obchodníky. Šetříme také oba-
ly, využíváme použité krabice, tašky, PET lahve a podobně. Naši odběratelé vědí z jakého
místa od kterého zemědělce která potravina pochází. Zemědělce je možné také navštívit,
případně se zúčastnit brigády, uspořádat letní dětský tábor atd.                                                                                                                                          Ceny biopotravin jsou obecně o něco vyšší než ceny běžných potravin z konvenčního země- dělství. Především proto, že pochází z malovýroby s vyšším podílem ruční práce. Navíc jde o potraviny nadstandardní kvality, které mají svůj ekologický původ oficiálně certifikován. A toho jsou si spotřebitelé biopotravin dobře vědomi.
Jsme přesvědčeni, že se vyplatí dát přednost čistým potravinám od kvalitních drobných hospodářů. Pomáháme tak sobě, české krajině a dobrým lidem v ní.