Kurzy vaření

Kurzy vaření probíhají průběžně, když se domluví skupina nejméně pěti zájemců.
Kurz vedou zkušení kuchaři, obsahuje čtyři hodinové lekce u plotny. Termín záleží
na dohodě účastníků a vedoucího kurzu.
Účastnický poplatek za 1 osobu je 500,- Kč. Kurz je zaměřen zejména na uvedené
téma měsíce a je vždy ovlivněn ročním obdobím, neboť to je zejména v našem pro-
měnlivém pásmu nejdůležitější vliv.